Neohodnoceno

SOUTĚŽ O TÝDENNÍ POBYT V KRKONOŠÍCH

Zapoj se do soutěže o týdenní pobyt pro dvě osoby v Krkonoších v jednom z našich apartmánů.  Nakup si  u nás věci  nad 300kč, přihoď si soutěž do košíku a už jen čekej na losovačku. Ta proběhne 1.5.2024 na našich sockách  @outdoorista

Objednáno
Kód: 3844
1 Kč 1 Kč / 1 ks
final soutez
Novinka
Garance doručení
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Doručení do druhého dne
98%
Doručení do druhého dne
Přes 9192 výdejních míst v ČR
9192
Výdejních míst po celé ČR

Pravidla soutěže : 

       1.Pořadatel soutěže 

 Pořadatelem soutěže je OUTDOORISTA s.r.o. , zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 108078 

 ze dne 9.7.2005, dále jen /„ pořadatel „/. 

 

  1. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 00:00:01 od 7.3.2024 do 23:59:59 do 30.4.2024 , (dále jen “doba konání soutěže”) na webových stránkách www.outdoorista.cz a na prodejně OUTDOORISTA s.r.o. 

 

  1. Zapojení do soutěže :

Do soutěže je možné se zapojit koupí jakéhokoli zboží na e-shopu pořadatele či prodejně OUTDOORISTY s.r.o. v hodnotě nad 300,- Kč /Třistakorunčeských/ a splněním dalších podmínek uvedených na sociálních sítích, webu www.outdoorista.cz nebo na kamenné prodejně pořadatele, a to pouze v době konání soutěže. Zboží musí být součástí jedné objednávky a musí být uvedeno na společném daňovém dokladu, který Účastník dokládá v případě výhry. 

 

  1. Účastníci soutěže

a/ Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „Účastník“), a která zcela splní pravidla a podmínky této soutěže.  

b/ Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

c/ Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti OUTDOORISTA s.r.o , jakož i osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, dále pak jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučené osoby“). 

   d/ V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že účastníci porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem. Rozhodnutí pořadatele o nepředání výhry je konečné. 

 

  1. Pravidla soutěže

a/  Do soutěže se může zapojit každý zákazník, který v období od 7.3.2024 do 30.4.2024 zakoupí na e-shopu www.outdoorista.cz nebo na prodejně OUTDOORISTA s.r.o. (Na Kozinci 257, Čáslav, 28601) jakýkoli produkt nebo produkty, tento celý nákup musí být v minimální hodnotě 300,- Kč / Třistakorunčeských/. 

b/  Do soutěže je možné se zapojit opakovaně, ovšem vždy s novým uskutečněným nákupem doloženým dokladem o koupi. 

c/  Ze soutěže budou vyřazeny účastníci, kteří stornují svou objednávku.

d/  Losování výherce týdenního pobytu v Krkonoších proběhne 1.5.2024 ve 12:00 v sídle společnosti OUTDOORISTA s.r.o.. Losování bude vysíláno živě prostřednictvím sociálních sítí společnosti.

e/  Výhra je nepřenosná.

 

  1. Souhlas se zpracování osobních údajů

a/ Účast v soutěži je dobrovolná. Zapojením se do soutěže dle čl. 5. těchto Pravidel uděluje účastník svůj bezvýhradný souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro registraci do soutěže za účelem identifikace účastníka za účelem plnění smlouvy mezi účastníkem soutěže a Pořadatelem. 

b/ Účastník uděluje dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro vyhodnocení soutěže, kontrolu splnění podmínek soutěže, předání výhry a marketing a propagaci. 

c/ Tyto osobní údaje budou zpracovávány od začátku účasti v soutěži po dobu 5 let od jejího ukončení. Pořadatel zpracovává tyto osobní údaje na základě dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který mu byl účastníky soutěže udělen. Tento souhlas může být účastníky soutěže kdykoliv písemně odvolán. 

d/ Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze soutěže. Účastník má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů. 

e/ Účastí v soutěži uděluje účastník pro případ, že se stane výhercem, pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických médiích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích). 

 

  1. Závěrečná ustanovení

a/ Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže či tuto soutěž ze závažných důvodů zkrátit, přerušit nebo zrušit. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách www.outdoorista.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 

b/ Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Tato rozhodnutí jsou konečná a účastníci soutěže se proti nim nemohou odvolávat. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. 

c/ Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. 

d/ Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher. 

e/ Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží. 

f/ Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher. 

g/ Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. 

h/ Cena výhry nepřekračuje hranici 10000,- Kč a tím nepodléhá zdanění ve výši 15% (tj. srážkovou daní).  

 

V Čáslavi 7.3.2024 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: